Apex Kalmar IF

Årsmöte – söndag 26 september!

Kallelse till Apex årsmöte! Alla medlemmar är välkomna! Datum: 2021-09-26 Tid: kl. 15.00 Plats: Träningslokalen, Fabriksgatan 29 Dagordning:1. Mötets öppnande2. Godkännande av dagordning3. Mötets utlysande4. Val av mötesordförande5. Val av sekreterare för mötet6. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare7.. Styrelsens verksamhetsberättelse för 20208. Styrelsens årsberättelse9. Revisorernas årsberättelse10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen …

Årsmöte – söndag 26 september! Read More »

VINTERSCHEMA!

Nu finns träningsschemat över jul- och nyårshelgerna upplagda under “Schema”. Håll även koll på vår Facebook-grupp om pass blir inställda/flyttade eller om några extra-pass dyker upp.

Målningen är i full gång!

Idag har gymmet målats om som förberedelse inför att golvmattor ska läggas där inom en snar framtid.Framöver ska väggmattor upp på väggarna som kommer täcka det blåa som fortfarande syns på väggarna. Tack till alla som hjälpte till idag!