Apex Kalmar IF

Välkommen till
Apex Kalmar

Vill du prova på kampsport för att det verkar roligt och intressant, eller vill du kanske komma i form samtidigt som du har väldigt kul?
Du kanske drömmer om att tävla i kampsport eller vill prova något helt nytt inom träning?

Hos oss på Apex Kalmar finns flera olika kampsporter att välja mellan med erfarna instruktörer i samtliga stilar.

Alla är välkomna, oavsett bakgrund eller målsättning.

Hos oss kan du träna:

Vi har även barnträning i BJJ för åldrarna 6-15 år.

Vi erbjuder gruppträningspass alla dagar i veckan.
Se vårt schema för mer information.

Klicka här för mer information om medlemsskap.

Vår träningslokal ligger i källaren på Fabriksgatan 29 i Kalmar.

Apex Kalmar IF är medlem i  Svenska Budo & Kampsportsförbundet. 

Senaste nytt på Apex!

Kallelse till Apex årsmöte!

Datum: 2021-09-26
Tid: kl. 15.00
Plats: Träningslokalen, Fabriksgatan 29.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Mötets utlysande
4. Val av mötesordförande
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
7.. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
8. Styrelsens årsberättelse
9. Revisorernas årsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Styrelsens förslag till budget för 2022
13. Behandling av inkomna motioner
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Beslut om teckningsrätt samt firmatecknare
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas

Idag har gymmet målats om som förberedelse inför att golvmattor ska läggas där inom en snar framtid.
Framöver ska väggmattor upp på väggarna som kommer täcka det blåa som fortfarande syns på väggarna.

Tack till alla som hjälpte till idag!

Idag började jobbet med att förbereda inför höstterminen på Apex Kalmar. Gymmet städades rent på alla saker och thaiboxnings-ringen har flyttats till ett annat utrymme.

Nu inväntar vi leverans av golvmattor och sen ska väggar målas. Därefter kommer väggmattor fixas.
När allting är klart kommer det som tidigare var gym och thaiboxningsring bli mattyta och även en mindre yta för gymträning närmast trappan och dörren. Allting kommer inte hinna bli klart till terminsstarten utan kommer successivt fixas under hösten.

Mycket är på gång närmsta tiden med lokalen så håll utkik här på hemsidan för nyheter och uppdateringar!

Träningschema

Hitta till oss!